วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

กิจกรรมจิตศึกษา เพื่อพัฒนานักเรียน


กิจกรรม Brain Gyms ของพี่ๆชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ เทศบาลนครขอนแก่น

Brain GYM คือการบริหารสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวา

กรรไกร ไข่ ผ้าไหม ก็สามารถนำมาเป็นกิจกรรมได้

สนุก สนาน มีความสุขทั้งนักเรียนและครู


1 ความคิดเห็น:

  1. กิจกรรมจิตศึกษามีหลากหลายกิจกรรมจะนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อยๆครับ

    ตอบลบ