วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ใช้เวลาพักผ่อนให้เต็มที่

1.ใช้เวลาพักผ่อนกลางวันให้เต็มที่ เพื่อความพร้อมกับการทำงานในช่วงบ่าย
2. ให้เวลากับการออกกำลังกาย อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2-3 วัน วันละ 20-30 นาที
3.นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ ฝึกนอนและตื่นให้เป็นเวลา
4. หามุมสงบให้ตัวเองบ้าง ปิดโทรศัพท์ ปิดโทรทัศน์ ฯลฯ
5. ใช้เวลาวันหยุดเพื่อการพักผ่อนที่แท้จริง
ุ6. ทำกิจกรรมที่เราหรือคนที่อยู่รอบข้างรู้สึกดี
7. ให้รางวัลกับชีวิตเมื่อทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดสำเร็จ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น